Günümüz iş dünyasında en çok duyduğumuz sözcük, “yapay zeka” artık .

Artık öyle bir durumdayız ki, “babamın yapay zekası var,” “yolda yapay zeka gördüm”, “Atatürk ve Yapay Zeka”ya kadar geldi konu.

Peki, Türkiye’de İnsan Kaynakları alanında hangi yapay zeka uygulamaları var dersek, neleri görebileceğiz.

Araştırma ve yönlendirmelerden gelen çözümleri inceledim, tam anlamadığım noktaları kurum yetkililerine sordum. Eğer yanıt geldiyse bunu da dikkate alarak, aşağıdaki listeyi oluşturdum.

 

Eksik, yanlış varsa ulaşın bana, birlikte düzeltelim.

 

www.jobanalytics.com.tr

JobAnalytics Türkiye’nin ilk yapay zeka tabanlı Online İş Değerleme ve Adil Ücret Yönetimi çözümü.

Mevcut çalışanların,  önce pozisyonlarının sonra da tek tek her bir çalışanının ne kadar ücret alması gerektiğini hesaplayan, bordrodaki değeri ile kıyaslayarak şirket içi ücret adaleti kurulmasına ve piyasadaki aynı işin değeri ile de kıyaslayarak diğer şirketlerle ücret rekabetinde şirketinizi doğru konumlandırmanıza yardımcı oluyor. Şirketlerin ücret bütçelerini daha doğru ve adil belirlenmesine ve şirket hedeflerine ulaşmak için eldeki bütçenin optimum ve ücreti adaleti gözetilerek kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir yerli çözüm olarak hizmet verme misyonunu üstlenmiş

https://www.hiringcycle.ai

İşe alım alanında çalışan bir çözüm.

İş ilanı hazırlama, adaylara ulaşma, video görüşmesi yapma, görüşme değerlendirme, nesnel değerlendirmeye dayalı raporu sunma gibi özellikleri var.

 • İş tanımları oluşturur ve en doğru iş ilanlarını hazırlar,
 • Mülakatları takvimlendirme, aday görüşmeleri, bu görüşmelerin değerlendirilmesi, departman yönetimleri ve insan kaynakları arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlar,
 • En yalın dil ve grafiklerle nokta atışı raporlar oluşturur.
 • Başvuru alma konusunda zorluk yaşayan firmalar için ihtiyaçlar analiz edilerek adayların kullandıkları platformlar tespit edilir ve o platformlar üzerinden direkt mülakata katılmaları ve başvurularının alınması sağlanabilir. (Instagram, facebook, tiktok, web sitesi gibi)
 • Mülakatı oluşan adaylar için belirli skor aralığı belirlenip otomatik kısa listeye atabilir.
 • Kopya çeken veya mülakatta kötü söz kullanan adaylar tespit edilip işaretlenerek işverene bildirilir

https://hiri.ai

Yapay Zeka destekli değerlendirme çözümü. Boğaziçi University Adaptive Test Lab işbirliğiyle geliştirilmiş.

İngilizce, Almanca dil testleri, Kişilik, genel Davranış testleri var görebildiğim kadarıyla.

“Bilgisayar Uyarlamalı Test (CAT), değerlendirme sürecini optimize etmek için bilgisayar teknolojisini kullanan gelişmiş bir test yöntemidir. Her sınava giren kişinin aynı soru setini aldığı geleneksel sınavların aksine, CAT sınavı, sınava giren kişinin önceki yanıtlarına göre uygun zorluk seviyesindeki soruları seçerek performansına uyum sağlar. Sonuç, her bireyin yeteneklerine göre uyarlanmış sorularla özelleştirilmiş bir test deneyimidir.”

https://cv.hiri.ai/cv-evaluation Bir de böyle bir alt sitesi var.

“Yapay Zeka Aday Analizi” başlığı var.

Pozisyon ve girilen (Özgeçmiş veya Linkedin profil linki) aday bilgilerini değerlendiriyor. Amaç bir ön değerlendirme.

  • Adayın iş ve öğrenim bilgilerini, pozisyona göre değerlendiriyor.
  • Adaya özel sorular önerebiliyor.
  • Test sonuçlarına göre özel yetkinlik bazlı sorular hazırlıyor.
  • Ayrıca örnek olay çalışması oluşturabiliyor

https://www.memotive.app/index.html

Farklı çözümleri içeren uygulamada, “Yapay Zeka İle Değerlendirme” başlığı altında

Duygu Durum Ölçümleri: Talep öneri modülünde, şirketlerin açtıkları kategorilere göre çalışanların açtıkları taleplerdeki kelimeleri analiz ederek kategori bazlı olumlu-olumsuz-nötr duygu durumlarını yapay zeka ile analiz ediyor ve aylar içerisindeki gidişatını raporlayabiliyor,

https://hrlytic.net/tr/

İK Analitiği özelinde bir çözüm.

İK Analitiği işlevleri dışında Yapay Zekanın kullanıldığı bölüm “Yapay Zeka Destekli Tahminleme Raporları”

“Aktif çalışan sayısı, ayrılan çalışan sayısı, ayrılma oranı, kullanılmayan izin izinleri, kullanılmayan izin tazminatları, aylık çalışan sayısı ile ilgili tahminler analiz edilebilir. Çalışan tipi, ay veya yıllık bazında filtrelenebilir.”

https://arkapi.app

Özlük dosyalarının otomatik tanınmasını, içindeki verilerin alınması ve kontrollerin yapılmasını sağlayan, İK sistemlerini besleyebilen bir çözüm.

https://personai.app

Bu çözüm ise, işe alımda özellikle teknik ekipler için otomatik ilan çıkan ve gelen başvuruları puanlandırabilme özelliklerine sahip.

Bu 3 çözüm, BIS – Business Integration Services’in ürünleri.

 

https://www.cobidu.co.uk

Bir örnek de online eğitim (LMS) sektöründen.

İdari Görevleri Otomatikleştirme: Yapay zeka kullanarak performans değerlendirmesi, eğitim materyali oluşturma ve veri analizini otomatikleştirir. Bu sayede yöneticiler, daha stratejik ve yaratıcı işlere odaklanılabilir.

Kişiselleştirilmiş Çalışan Desteği: Yapay zeka destekli çalışan asistanları, çalışanlara anında geri bildirim sağlayarak, karmaşık kavramları açıklar ve kariyer gelişimlerinde rehberlik eder. Bu asistanlar, çalışanların ilerlemelerini izleyerek bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öneriler sunar.

Eğitim İçeriği Oluşturma: Yapay zeka araçları, yöneticilerin video, metin ve diğer eğitim materyallerini hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmasını sağlar. Bu araçlar, eğitim içeriğini daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirir.

Yakın dönemdeki geliştirme planları da böyle:

Erişilebilirliği ve Kapsayıcılığı Geliştirme: COBIDU, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal eğitimi herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Örneğin, görme engelli çalışanlar için yazılı içeriği sese dönüştürme veya farklı dillerde konuşan çalışanlar için içerik uyarlama gibi işlevler sunar. Yapay zeka, çalışan performansını izleyerek erken müdahale gerektiren alanları belirleyebilir ve böylece her çalışanın başarılı olmasını destekler.

AI Konektörü: (Geliştirme)COBIDU ile ChatGPT, Dall-E ve Stable Diffusion gibi AI destekli uygulamalar arasında köprü görevi gören bu eklenti, tüm çalışanlara uyum sağlamak ve erişilebilirliği artırmak için içerik oluşturma ve farklı formlara dönüştürme imkanı sunar.

AI Metin Soru Oluşturucu:Bu özellik ile çalışanların anlayışını ve katılımını değerlendirmenin yenilikçi bir yolunu sunar. Zorluk seviyesini bireyin performansına göre ayarlayarak dinamik testler ve anketler oluşturur.

COBIDUAI Sohbet Bloğu:Çalışanların bilgi aramak, soruları netleştirmek veya konuları keşfetmek için etkileşimli ve doğal konuşmalara katılmasına olanak tanır.

 AI Metin-Görüntü Deposu:Bu özellik ile doğrudan platformun dosya seçicisinin içinde AI görüntüsü oluşturmaya izin verir. Eğitimciler için görsel olarak ilgi çekici kaynaklar oluşturma ve ders materyallerini geliştirme konusunda önemli bir araçtır.

Yapay Zeka Odaklı Geri Bildirim ve Destek:Yapay zeka odaklı ödev geri bildirimi ve etkinlik ile sistem yönetimi desteği (örneğin, yapay zeka odaklı forum amacı izleme) sağlama.

Eğitimcilere ve yöneticilere, çalışanların öğrenme sürecini daha iyi desteklemek için gerekli araçları sunma.

Testlerin ve Değerlendirmelerin Otomatik Oluşturulması:Yapay zeka araçları, ders içeriğine dayalı testler ve sorular oluşturarak yöneticilerin/eğitmenlerin üzerindeki idari yükü azaltabilir.

Bu, çoktan seçmeli ve boşluk doldurma testlerinin notlandırılması otomatik hale getirilerek yöneticilere/eğitimcilere öğretime ve öğrenci etkileşimine daha fazla zaman ayırma imkanı tanır.

 

Kurum içinde de geliştirilmiş, yapay zeka destekli İK çözümleri de var.

MediaMarkt:

İşe alım süreçlerini dijitalleştirdiği yapay zeka temelli uygulaması AI’M Hiring’le, ön mülakat sürecini hem adaylar hem işe alım uzmanları açısından daha hızlı, daha objektif ve daha verimli hale getiriyor. Başlangıç ve orta kademe pozisyonlarda, adaylar ön mülakatlarını artık yapay zeka AI’DA ile gerçekleştiriyor.

Koç Sistem:

OKR sistemini desteklemek için bir yapay zeka asistanı kullanıyorlar. Henüz kurumdan ayrıntılı bilgi alamadım.