Çeşitlilik, eşitlik, katılım ve aidiyet anketinize girebilecek 21 soru 

Çeşitlilik, eşitlik, katılım ve aidiyet anketinize girebilecek 21 soru 

#Çeşitlilik, #eşitlik, #katılım ve #aidiyet #anket #Diversity, #equity, #inclusion, and #belonging #survey  

 

Çeşitlilik anketi soruları 

  1. Şirketimizin çeşitlilik içeren bir iş gücüne sahip olduğunu düşünüyor musunuz ?
  2. Şirketimiz cinsel yönelim, ırk, yaş, uyruk veya engellilik durumuna bakılmaksızın kapsayıcı bir ortamı 1’den 10’a kadar bir ölçekte ne kadar iyi destekliyor?

Bu soru için bir derecelendirme sistemi veya geçerli olanların tümünü işaretle yanıtı kullanmak, şirketinizin dahil edilmesi üzerinde daha fazla çalışması gereken grupları belirlemenize yardımcı olabilir.

Örneğin soruyu şu şekilde yeniden ifade edebilirsiniz: “Şirketimizin hangi çeşitlilik alanlarında aktif olarak kapsayıcı bir ortamı desteklediğini düşünüyorsunuz?”:

Cinsiyet çeşitliliği

Cinsel yönelim

Irk

Yaş

Milliyet

Etnik köken

Din

Engellilik durumu

  1. Şirketimizin farklı gruplardan gelen iş başvurularını eşit değerlendirdiğini düşünüyor musunuz?
  2. Cinsel kimliğiniz, ırkınız, engelliliğiniz veya uyruğunuz ne olursa olsun, tamamladığınız işin değerli olduğunu hissediyor musunuz?
  3. İşyeri kültürümüzde hiç bilinçsiz önyargılar hissediyor musunuz?  
  4. İşyerinde herhangi biriyle ırkınızı, uyruğunuzu, cinsiyet kimliğinizi veya engelliliğinizi tartışmaktan hiç rahatsızlık duydunuz mu?  
  5. Yönetimimizin işyeri kültürümüzün çeşitliliğini nasıl geliştirebileceğine dair fikirleriniz var mı?

 

Eşitlilik anketi soruları

8. Yöneticiler farklı geçmişlere sahip insanlara eşit fırsatlar sunuyor mu?

9. Şirketimizin kariyer ilerleme sistemi tüm çalışanlara kariyer gelişimi için eşit fırsatlar sunuyor mu?

10. Kuruluşumuzda herkese adil davranıldığını düşünüyor musunuz? 💡 Çalışanlarımızın şeffaf bir şekilde yanıt verme konusunda kendilerini rahat hissetmeleri için bu anket sorusunu isimsiz bırakmanızı öneririz.

11. İşyerinde hiç adam kayırmacılığı fark ettiniz mi? Eğer öyleyse, nasıl oldu?

12. Yönetim ekibiniz engelli çalışanların ihtiyaçlarını destekliyor mu?

13. Yönetim ücret, terfi ve fırsatlar konusunda herkes için şeffaf iletişim uyguluyor mu?

14. Eşitlik çabalarımızı nasıl geliştirebiliriz?

 

Katılım anketi soruları

15. Üst düzey liderlik ekibi katılım girişimlerine öncelik veriyor mu? 

16. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi, farklı olsalar bile iş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle paylaşma konusunda kendinizi rahat hissediyor musunuz?  Sorunlu alanları keşfetmenize yardımcı olmak için çalışanların özellikle konuşmaktan çekindikleri kişilerin adlarını ekleyebilecekleri açık bir metin kutusu sunmayı düşünebilirsiniz.

17. Şirketimizin kapsayıcı kültürünü 1’den 10’a kadar nasıl değerlendirirsiniz?

18. “Normlara” aykırı olsa bile görüşlerinizi yönetimle paylaşma konusunda kendinize güveniyor musunuz?

19. İş yerinizde ırkınız, etnik kökeniniz, dininiz, siyasi inançlarınız veya kültürel geçmişiniz nedeniyle size karşı ayrımcılık yapan oldu mu?

20. İşyeri kültürümüze daha fazla katılım çabasını nasıl dahil edebileceğimiz konusunda fikirleriniz var mı?

21. Bu çeşitlilik ve katılım anketi faydalı oldu mu? Değilse, bir dahaki sefere hangi katılım sorularını görmek istersiniz?

Anketinize çalışan katılımını artırmaya yönelik ipuçları

Yukarıdaki listemizden en iyi soruları seçin ve bunları işletmenize göre kişiselleştirin

Anketi anonim yapın

Tüm anket hedeflerini çalışanlara açıkça tanımlayın

Gün içinde herkesin formu doldurabileceği bir zaman belirleyin

Tüm soruları isteğe bağlı yapın, böylece kimse baskı hissetmez

Çoklu yanıt formatları sunun (metin kutusu ve seçim gibi, hem niceliksel hem niteliksel)

Şeffaflık için anket sonuçlarını daha sonra ekibinizle paylaşın

Yeni politikaları uygulamaya koyduktan sonra ek anketleri takip edin