Harika Bir Çalışan Deneyimi Yaratan (veya yıkan) Lider Davranışları

@perceptyx’in, “The Management Behaviors that Make (or Break) a Great Employee Experience” 2023 raporunu, yine Artemizce dilinde siz sevgili ve saygılı okurlarımla buluşturmaya geldim. 

Yöneticilerimizin yani liderlerimizin çalışan deneyimini yaratmada kilit bir rol olduğu yadsınamaz, diyerek başlıyor rapor. Ve örnek soruları paylaşıyor…

Büyük yöneticiler hangi özel davranışları paylaşır?

Kötü yöneticiler tarafından en yaygın olarak hangi davranışlar sergilenir? Çalışanlar ve yöneticiler bu davranışları aynı şekilde algılıyor ve derecelendiriyor mu?

Mükemmel yönetimin çalışma ortamı, çalışan bağlılığı ve denetledikleri çalışanların sağlık ve esenliği üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Kuruluşlar bu olumlu davranışları nasıl teşvik edebilir ve koçluk yapabilir ve olumsuz davranışları nasıl yönetebilir?

Özetlerinde de diyorlar ki:

 1. Çalışmaya katılan çalışanların %24’ü, şu an çalıştıkları yönetici/lider/patronunun (YLP) şu ana kadar çalıştıkları en kötüsü olduğunu...
 2. İyi bir YLP ile çalışanlar, kötü bir YLP’ye göre 2,5 kat daha bağlı oluyorlar. 
 3. Şu an çalıştıkları en iyi YLP sayesinde 5.7 kat fazla bağlılar. 
 4. Şu an en kötü YLP ile çalışanlar, verimsizlik yaratan iş stresine 2 kat daha fazla maruz kalıyorlar.
 5. Yine en kötü YLP ile çalışmanın etkisi sadece iş hayatı ile sınırlı değil maalesef. Bu çalışanlar, iş dışı sorunları 2 kat daha fazla yaşıyorlar. 
 6. YLP’nin düşündüğü ile yaşattığı hiç bir zaman aynı değil. (Konum yükseldikçe, bu uçurum derinleşiyor) YLP’ler iyi bir iletişimci ve duyarlıyız deseler de, çalışanlar “al o koçluğu da, sen kendine uygula” diyorlarmış. 

Peki en iyi YLP veya kimse istemez ama en kötü YLP olmak ne demek derseniz…

Artemizce’ye çevirirsem;

  • profesyonel olmayı ben tam anlamadım. Çok genel bir ifade. Bence burada en önemli ve bence en yüksek oran “güven” olmalı. Ki ilkini saymasak böyle.
  • Sonra değer veren. Bu ancak birey olarak çalışma arkadaşımızı arıyorsak, yapabilecek bir özellik.
  • Olumsuz tarafta ise “yetersizlik” en yüksekte. Ama neyin yetersizliği ? İş bilgisi, yönetim, yaklaşım. Net değil bence.
  • Eş kötü olarak ise “destekleyici olmaması” yani “köstekleyici” olması. Bu önemli.

Çalışanı dinleme, bence günümüz iş dünyasının yeni gelişim alanı olacak. Kurumlar bu konuda, hem yüzyüze hem de teknolojik çözümlerle bunu arttırmak zorunda bence.

Peki nasıl dinliyorlar ?

Çalışma şöyle bir özetle bitiyor; İş sonuçları olsun, verimlilik olsun, diğer bölümlerle ilişkiler olsun, iş dışı hayat kalitesi olsun, iyi YLP’ler en önemli etmen. Bu kadar.

Peki sizin yöneticiniz, lideriniz, patronunuz iyi mi kötü mü ?

Raporun tamamı için:https://go.perceptyx.com/research-management-behaviors-that-make-or-break-a-great-employee-experience